“ทางอำนาจ”

อำนาจนั้นยาวหนึ่งวาหนาหนึ่งคืบ
ไม่อาจสืบถ่ายทอดผ่านสันดานหนา
กว้างหนึ่งศอกดอกแสนสั้นวันเวลา
สูงสุดมาสู่สามัญพรั่นพรึงกาล
เทพจำแลงแต่งเติมเสริมอำนาจ
เขียนเสือบนกระดาษดูอาจหาญ
วัวลืมขามีมาแต่โบราณ
อำนาจผ่านกาลพ้นทุกคน..วาย