“ขายฝัน”

ร้อยเรื่องราวพันรักหมื่นถักถ้อย
แสนเลื่อนลอยล้านฝันประกันเศียร
ประชาชนฟูมฟักพรรคพากเพียร
คล้ายดั่งเทียนละลายแท่งแสดงคน
ร้อยเผด็จพันการณ์หมื่นอุดม
แสนชื่นชมล้านชังชั่งฉงน
กาลเมืองเชี่ยวเลี้ยวลดทศพล
ล้วนเล่นกลปาหี่วิถีทำ