“ชั่ว-ดี-รำลึก”

ยศญาติใหญ่ใช่คุณคือคนดี
การศึกษาทาสีมีรับใช้
เงินท่วมท้นล้นฟ้าชลาลัย
มิอาจเช่าซื้อถือได้ใช้เวลา
ดีคือกรรมชั่วคือกรรมคนทำได้
แม้ผีสางนางไม้ปรารถนา
มิอาจทำกรรมชั่วดีมีเวลา
อนิจจาชีวิตสั้นพากันโกง