‘ผู้พันเบิร์ด’ ควง ‘น้องเกี่ยวก้อย’ แจกสัญญาประชาคมผุดปรองดอง

พ.อ.วันชนะ สวัสดี หรือผู้พันเบิร์ด ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม ควงแขนน้องเกี่ยวก้อย ตัวแทนสัญลักษณ์แห่งความปรองดอง ลงพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อมอบเอกสาร “สัญญาประชาคม” ให้กับประชาชน โดย พ.อ.วันชนะ ระบุว่า การสร้างความสามัคคี ปรองดองมีการดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลังนำพรรคการเมืองและกลุ่มการเมือง จนเกิดสัญญาประชาชนขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความรับรู้และความเข้าใจ และการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคือความสามัคคีปรองดอง

โดยวันนี้การลงพื้นที่เป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสัญญาประชาคม ว่าหลังจากที่มีการแสดงความคิดเห็นแล้วได้สรุปสัญญาประชาคม 10 ข้อและภาคผนวค 15 ข้อ ว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้าง วันนี้จึงต้องการให้ประชาชนได้รู้จักน้องเกี่ยวก้อยก่อน และทำความเข้าใจเนื้อหาของสัญญาประชาคม ตามเอกสารที่ได้แจกซึ่งวันนี้เตรียมมากว่า 900 ชุด

โดยพ.อ.วันชนะ กล่าวว่า คาดหวังว่าวันนี้ประชาชนจะได้อ่านเอกสารมีแจกจ่ายไป และเชื่อว่าประชาชนทุกกลุ่มต้องการความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นอยู่แล้ว และเชื่อว่าหากทุกฝ่ายต้องการให้เกิดความสามัคคีปรองดองแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือ

นอกจากพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้ว จะนำเอกสารไปแจกยังห้างสรรพสินค้าต่างๆ และหากประชาชนให้การตอบรับดีก็จะนำน้องเกี่ยวก้อยและเอกสารต่างๆ ไปแจกจ่ายในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย.