“พินิจกาล”

ปากเป่าลม โลมลิ้น ยินที่หู
สร้างศัตรู ที่ตา มิทันเห็น
สติยั้ง ชั่งจิต พินิจเป็น
ตาที่เห็น หูที่ฟัง ให้ชั่งใจ
ปากเป่าลม โลมลิ้น ยินที่หู
ไร้ศัตรู มวลมิตร พิสมัย
กัลยา ณมิตร พิศที่ใจ
ปากเป่าไป เคล้าจิต พินิจกา.