กลุ่มคนเสื้อเขียวนราฯจัดแข่งขันทำขนมสร้างอาชีพ เสริมสัมพันธ์ประชาชนและภาครัฐ

ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคีรี หมู่ 10 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  นางปราณี รัตนประยูร  ผู้ตรวจราชการ กรมพัฒนาชุมชนเขต และเขต ได้เป็นประธานในพิธี อบรมทางอาชีพ เพื่อสร้างเป็นเครือข่าย ทางแอพฟิเคชั่น ให้กับชุมชน 77 ตำบลในพื้นที่ จ.นราธิวาส ทั้งนี้มี  นาวาเอกวันชัย จุลมนต์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปานาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส และนายอัสมีรี แวเด็ง นายเทศมนตรี ต.กะลุวอเหนือ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงาน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทางกลุ่มคนเสื้อเขียว ได้จัดให้มีกิจกรรมอาชีพทำขนม เพื่อส่งเสริมเป็นเครือข่าย ให้กับชาวบ้านในชุมชน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าอบรมทั้งสิ้น 308 คน จาก 77 ตำบล ของ จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย อาชีพทำขนมซาลาเปา การทำขนมอาเกาะ และการทำน้ำแข็งเกล็ดหิมะ พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการแข่งขัน เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและส่งเสริม การทำอาชีพขนมดังกล่าว โดยมีรางวัลชมเชย และรางวัลชนะเลิศ ซึ่งบรรยากาศผลการแข่งขัน การทำขนมต่างได้ขนกองเชียร์มาร่วมด้วยช่วยกัน จนสร้างบรรยากาศเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และผลการตัดสินขนมอร่อยสุดๆ ได้แก่ อับดับ เป็นกลุ่มแม่บ้าน อ.รือเสาะ   อันดับ กลุ่มแม่บ้าน อ.ยี่งอ และแชมป์เปี่ยน อันดับหนึ่ง คือ กลุ่มแม่บ้าน อ.ตากใบ ได้รับรางวัลเป็นหม้อนึ่ง พร้อมใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลตามลำดับ

นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ ประธานองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จ.นราธิวาส (ประธานกลุ่มคนเสื้อเขียว) กล่าวกับว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมกลุ่มให้มีอาชีพทำขนม  หรือสามารถทำเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว  และจะพัฒนาการตลาดเป็นระบบกลุ่มไลน์  หรือ เฟสบุ๊ค ในการจำหน่าย และสื่อสารข้อปัญหาต่างๆในกลุ่ม นอกจากนี้ยังเสริมเสริมความเข้าใจ ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และความรู้สึกที่ดี ในการมีส่วนร่วมการอยู่ร่วมกัน อันจะเกิดผลเกื้อหนุนต่อกระบวนการการสร้างสันติสุข ด้วยความเข้าใจ ซึ่งจำเป็นต้องใช้พลังความสามัคคี และความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่